:::: MENU ::::

Band Pass – Band Stop Filter with Matlab

Bu çalışmada Band Geçiren Filtre ve Band Durduran Filtrelerin Aktif filtre yapısı ile tasarımlarının davranışlarının Bode diyagramları MAtlab programı kullanılarak incelenmiştir.

Screenshot - 1.6.2016 , 22_08_24

Band Geçiren/Durduran Filtreler Alçak Geçiren ve Yüksek Geçiren Filtreler kullanılarak gerçeklenmektedir. Bunun için öncelikle Alçak Geçiren ve Yüksek Geçiren Filtrelerin devre yapılarının Transfer fonksiyonları elde edilmiş ve bu bulunan transfer fonksiyonlarından Band Geçiren/Durduran Filtreler elde edilmiştir.

1. Blokların transfer fonksiyonunun elde edilmesi
İlk öncelikle Alçak Geçiren Filtrenin ve Yüksek Geçiren Filterinin Aktif filtre tasarımı olan işlemsel yükselteçli devre yapısına göre transfer fonkisyonları çıkarılmıştır.

s=jw

 

Alçak Geçiren Filtrenin Transfer fonksiyonu:Alçak geçiren Filtre

 

Yüksek Geçiren Filtrenin Transfer fonksiyonu:Screenshot - 1.6.2016 , 21_14_07

2. Bant geçiren ve bant durduran filtrelerin transfer fonksiyonlarını bulunması

Band Geçiren ve Band durduran filternin tranfer fonksiyonu aşağıdaki blok diyagramların yapısı ile kurulmuştur.

Screenshot - 1.6.2016 , 21_14_55

Band Geçiren Filtrenin Transfer fonksiyonu:Screenshot - 1.6.2016 , 21_14_13

 

Ban Durduran Filtre Blok diyagramı

Band Durduran Filtrenin Transfer fonksiyonu:Band Durduran Filre Transfer fonksiyonu

3. Matlab ile transfer fonksiyonlarının Bode diyagramlarını çizilmesi

Kullanılan elemanların değerleri:

Screenshot - 1.6.2016 , 21_26_05Screenshot - 1.6.2016 , 21_26_13

4. Kesim frekanslarını hesaplanması

Alçak Geçiren Filtre için:

W=1 / ( RL*CL)

Yüksek Geçiren Filtre için:

W = 1 / ( RH*CH)

5. Matlab Kodları ve Açıklamaları:


Sonuçlar:

Screenshot - 1.6.2016 , 22_08_24


So, what do you think ?